Ettevõtte sotsiaalne vastutus

  Ettevõtte sotsiaalne vastutus

  Stafferty sotsiaalne vastutus on ettevõtte pikaajalise ja jätkusuutliku arengu filosoofia, mis võimaldab harmooniliselt integreerida eduka äritegevuse inimväärtuste ja riiklike arenguprioriteetidega.

  Stafferty jätkusuutlik äritegevuse strateegia hõlmab järgmist:

  • kvaliteetsete teenuste pakkumine, mis põhinevad Stafferty täielikul professionaalsusel ja aktiivsel positsioonil; 
  • isiku väärtuse ja väärikuse austamine; 
  • tähtajalist tööd nõudvate töötajate nõudmiste rahuldamine; 
  • kehtivate õigusaktide järgimine; 
  • tööohutuse tagamine ja inimpotentsiaali arendamisse investeerimine; 
  • asjaomaste osapoolte ootuste ja arvamuste arvessevõtmine, süstemaatiline lähenemisviis ausate ja vastastikku kasulike suhete loomiseks nendega, lähtudes eetikanõuetest; 
  • aidata kaasa kohalike kogukondade arengule, luues eelkõige vastastikku kasulikke sotsiaalpartnerlusi Stafferty operatsiooniriikides.

  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...