Talitluspidevuse poliitika

  Talitluspidevuse poliitika

  Talitluspidevuse poliitika pakub ülesehitust, mille kohaselt Stafferty vastab oma klientide ja partnerite talitluspidevuse nõuetele. Nende nõuete täitmise aluseks on talitluspidevuse juhtimissüsteemi juurutamine. Organisatsioonis võetakse kasutusele talitluspidevuse juhtimine, et tagada võtmeteenuste osutamise stabiilsus organisatsiooni tegevuse katkemise või härituse korral.

  Eesmärgid

  Organisatsiooni talitluspidevuse poliitika tagab järjepidevuse:

  • talitluspidevuse juhtimissüsteemi juurutamine ja säilitamine;

  • võtmeteenuste ja nendega seotud kriitiliste tegevuste, protsesside ja ressursside tuvastamine;

  • võtmeteenuste, nendega seotud kriitiliste tegevuste, protsesside ja ressursside riskianalüüs ja mõjuanalüüs;

  • riskide maandamise strateegia väljaselgitamine ja rakendamine, et vähendada katkestuste ja häirete mõju põhiteenustele;

  • plaanide väljatöötamine ja elluviimine, et tagada põhiteenuste järjepidevus minimaalsel vastuvõetaval tasemel pärast äritegevuse katkemist ja/või häirimist;

  • talitluspidevuse plaani aktiveerimise juhtimine;

  • talitluspidevuse plaanide regulaarne ülevaatamine ja testimine koolituste käigus ning vajadusel nende uuendamine;

  • juhtkonna kindlustunde tagamine, et süsteem töötab kooskõlas parimate tavade ja kaasaegsete talitluspidevuse arengutega.

  Talitluspidevuse juhtimissüsteemi eelised

  Talitluspidevuse poliitika tutvustab Staffertys talitluspidevuse juhtimissüsteemi, mis võimaldab:

  • osutada Stafferty klientidele võtmeteenuseid tegevuse katkemise ja/või äritegevuse häirituse perioodidel;

  • kasutada töökatkestuse ja/või äritegevuse katkemise perioodidel personali ja muid ressursse parimal viisil;

  • lühendada organisatsiooni tegevuse katkemise ja/või häirituse perioodi;

  • jätkata tegevust pärast katkestuste/häirete perioodi produktiivsemal ja tõhusamal viisil;

  • tutvustada kaasaegseid juhtimisvõtteid;

  • suurendada Stafferty infrastruktuuri jätkusuutlikkust, et vähendada tegevuse katkemise/häirituse ohtu;

  • vähendada tööstus- ja finantskatkestuste/häirete mõju.

  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...