Ülevaadete pakkumise reeglid

  Ülevaadete pakkumise reeglid


  Need reeglid kehtestavad protseduuri ülevaadete avaldamiseks Stafferty International Staffing Company (edaspidi – „Stafferty“) ametlikul veebilehel aadressil www.stafferty.ee.

  Ülevaate autor nõustub järgmiste ülevaadete pakkumise reeglitega (edaspidi „Reeglid“).

  — Ülevaateid Staffertyi (edaspidi – „Veebiallikad“) ametlikul veebilehel ja sotsiaalmeedia lehtedel, esitlusi (kaasa arvatud videoesitlused), trükitud materjale, reklaammaterjale jne (edaspidi – „Reklaammaterjalid“) võib avaldada ainult pärast nende ülevaatamist Staffertyi moderaatori poolt. Kui võimalik, siis tuleb säilitada algne kirjaviis ja kirjavahemärgistus. Kirjavigasid võib parandada ja vajadusel võib moderaator lühendada või muuta ülevaadet selle mõtet muutmata ning tõlkida selle teistesse keeltesse. Kui osa ülevaatest ei vasta nendele Reeglitele, siis võidakse ülevaate mittevastavat osa korrigeerida, samas säilitades üldise mõtte. Ülevaadete avaldamise valdkond katab kõiki geograafilisi piirkondi.

  — Ülevaade peab olema informatiivne.

  — Ülevaate autor tagab, et tal on omandiõigused intellektuaalsete tegevuste tulemuste kasutamiseks või on ülevaates toodud viited kolmandale osapoolele (kaasa arvatud tekst, graafika, fotod, kaubamärgid jne) või kasutatakse neid õiguspäraselt autoriõiguste omaniku loal. Ülevaate autor kohustub mitte avaldama teiste isikute pilte.

  — Ülevaade peab olema usaldusväärne, st andma realistlikku teavet ja mitte sisaldama teadlikku valeinformatsiooni. Ülevaate autor peab olema ka tegelikult kasutanud neid Staffertyi teenuseid, mille kohta ta annab tagasisidet.

  — Ülevaadete avaldamisel tuleb järgida rakenduvaid seadusi.

  Stafferty jätab endale õiguse ilma igasuguse põhjuseta ja selles otsuses ülevaate autoriga kokku leppimata ülevaateid igal ajal eemaldada ja/või mitte avaldada.

  Stafferty ei ole kohustatud teavitama autorit ülevaate tagasilükkamise põhjustest ja/või varem avaldatud ülevaadete eemaldamisest.

  Ülevaate autor nõustub kasti tähistades, et tema ülevaateid võib avaldada Stafferty Groupi ettevõtete (Stafferty BALTIC UAB, Stafferty BALTIC SIA, Stafferty BALTIC OÜ, Stafferty INTERNATIONAL LIMITED, Stafferty JSC, Heliosoft LLC, Stafferty Pharma LLC, Stafferty HR solutions LLC, Stafferty FinTech LLC, Stafferty Industrial solutions LLC, Stafferty Recruitment LLC, Stafferty Consulting LLC, Stafferty Energy Services LLC, Stafferty Business Solutions LLC, Stafferty Office Line LLC, , Ancor Personnel Ukraine LLC, CJSC Stafferty BY, Ancor Asia LLC, Stafferty PERSONAL Central Asia LLC) sotsiaalmeedialehel reklaami otstarbel või Stafferty Groupi kuvandi parendamiseks ülevaate autoriga lisalepingut tegemata. Ülevaate autor peab võtma täieliku vastutuse avaldatud ülevaadete sisu ja usaldusväärsuse eest.

  Stafferty peab kasutama kõiki meetmeid, et vältida intellektuaalsete tegevuste tulemusi või kolmanda osapoole isikustamist sisaldavaid ülevaateid, kui selleks puudub autoriõiguste omaniku nõusolek.

  Teie isikuandmete ühendatud kontrollijaks on ülalloetletud Stafferty Groupi ettevõtted. E-post isikuandmete kaitse küsimustes: privacy@stafferty.ru. Teie ülevaadet, nime või hüüdnime ja ettevõtte nime töödeldakse teie nõusolekul Stafferty Groupi reklaamimise eesmärgil. Teie e-posti aadressi, nime, perekonnanime ja ettevõtte nime tuleb töödelda tõendamaks, et te olete ka tegelikult kasutanud Stafferty Groupi õiguslikel huvidel pakutavaid teenuseid. Andmeid tuleb töödelda 5 aastat. Teil on õigus võtta oma nõusolek tagasi ilma negatiivsete tagajärgedeta, kuid sellisel juhul ei saa me teie ülevaadet kasutada. Te võite oma nõusoleku võtta tagasi igal ajal, teavitades meid sellest eelpool toodud e-posti aadressil. Samuti on teil õigus nõuda, et kontrollija annaks teile ligipääsu teie isikuandmetele ja neid andmeid parandada või kustutada või piirata andmete töötlemist, õigust andmete edastamiseks ja teil on õigus esitada kaebus oma elukohajärgsele järelevalvet teostavale asutusele (järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed Eesti: https://www.aki.ee/et). Teie andmete saajateks võivad olla isikud, kes pakuvad kontrollijale teenuseid ja kes on allkirjastanud kontrollijaga lepingud andmete töötlemiseks. Teie isikuandmeid tuleb töödelda kolmandates riikides vastavalt Stafferty Groupi ettevõtete vahel sõlmitud Standardsetele andmekaitse sätetele. Lisateabe saamiseks kasutage palun ülalpool toodud kontaktandmeid.


  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...