Personalihaldus

  HR funktsioonide sisseostmine

  HR funktsioonide sisseostmine on inimressursside funktsiooni administreerimis- ja opereerimishalduse, palgaarvestuse ning palgamaksete ja kliendi infrastruktuuri halduse üleandmine.

  Teenus hõlmab:

  • tööandja suhete töötlemist;
  • palgaarvestust ja palga ning kokkulepitud hüvitiste maksmist;
  • Eesti seadusandlusega kehtestatud tulu- ja sotsiaalmaksude maksmist;
  • vajaliku raamatupidamise pakkumist;
  • puhkuste, ärireiside, haiguspäevade, eelistele vastavuse ja tagatiste töötlemine;
  • suhtlemine tööinspektsiooni ning teiste ametiasutustega;
  • briifingute läbiviimine ja töö- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamine;
  • projekti pakkumine koos infrastruktuuri ja lisateenustega.

  Me võtame endale kohustuseks:

  • vastata päringutele kahe tunni jooksul ja töötada 24 tunni jooksul välja asjakohased lahendused ja/või tegevuskavad;
  • pakkuda projekti tööandjatele terviklikku ning korrektset teavet;
  • pakkuda korrektset dokumentatsiooni;
  • pidada regulaarset logi toimingute iga etapi kohta;
  • pidada täielikult kinni seadustest tulenevatest nõuetest ning teavitada klienti õiguslike riskide esinemisest projektis.

  Stafferty eelised:

  • individuaalne lähenemine projektile;
  • valmidus lahendada erineva raskusastmega ülesandeid;
  • kaasaegsed tehnoloogilised lahendused;
  • pidev arendustegevus ja kõrge kohandatavus;
  • soov saavutada parimaid tulemusi ning vastastikust edu;
  • lai geograafiline kaetus.
  Meie teenused
  Tööjõurent
  Värbamisprotsessi sisseostmine on värbamistegevuste osaline või täielik üleandmine pakkujale. Pakume erinevat tüüpi värbamisprotsesse.
  Related news and events
  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...