Personalihaldus

  HR funktsioonide sisseostmine

  HR funktsioonide sisseostmine on inimressursside funktsiooni administreerimis- ja opereerimishalduse, palgaarvestuse ning palgamaksete ja kliendi infrastruktuuri halduse üleandmine.

  Teenus hõlmab:

  • tööandja suhete töötlemist;
  • palgaarvestust ja palga ning kokkulepitud hüvitiste maksmist;
  • Eesti seadusandlusega kehtestatud tulu- ja sotsiaalmaksude maksmist;
  • vajaliku raamatupidamise pakkumist;
  • puhkuste, ärireiside, haiguspäevade, eelistele vastavuse ja tagatiste töötlemine;
  • suhtlemine tööinspektsiooni ning teiste ametiasutustega;
  • briifingute läbiviimine ja töö- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamine;
  • projekti pakkumine koos infrastruktuuri ja lisateenustega.

  Me võtame endale kohustuseks:

  • vastata päringutele kahe tunni jooksul ja töötada 24 tunni jooksul välja asjakohased lahendused ja/või tegevuskavad;
  • pakkuda projekti tööandjatele terviklikku ning korrektset teavet;
  • pakkuda korrektset dokumentatsiooni;
  • pidada regulaarset logi toimingute iga etapi kohta;
  • pidada täielikult kinni seadustest tulenevatest nõuetest ning teavitada klienti õiguslike riskide esinemisest projektis.

  Stafferty eelised:

  • individuaalne lähenemine projektile;
  • valmidus lahendada erineva raskusastmega ülesandeid;
  • kaasaegsed tehnoloogilised lahendused;
  • pidev arendustegevus ja kõrge kohandatavus;
  • soov saavutada parimaid tulemusi ning vastastikust edu;
  • lai geograafiline kaetus.
  Meie teenused
  Tööjõurent
  Värbamisprotsessi sisseostmine on värbamistegevuste osaline või täielik üleandmine pakkujale. Pakume erinevat tüüpi värbamisprotsesse.
  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...