Ökoloogiline ohutus ja keskkonnakaitse

  Ökoloogiline ohutus ja keskkonnakaitse

  Stafferty püüab oma tegevuses ära hoida ja vähendada negatiivset mõju keskkonnale. Ettevõtte tegevuse põhiprintsiip on jätkusuutlik areng, mis tähendab dünaamilist majanduskasvu koos loodusvarade ratsionaalseima kasutamisega ja tulevastele põlvedele soodsa keskkonna säilitamisega. 

  Keskkonnakaitse- ja ohutuspoliitika rakendamiseks Stafferty:

  • edendab büroo ressursside ja materjalide, sealhulgas vee, elektrienergia, paberi ratsionaalset kasutamist;
  • teostab jäätmete liigiti kogumist edasiseks töötlemiseks;
  • rakendab kaasaegseid tehnoloogiaid, uusi teaduslikke arenguid, ettevõtte töötajate teadmisi ja kogemusi kulumaterjalide tõhusamaks kasutamiseks;
  • õigeaegselt ja täies mahus, vajadusel tasub kõik vajalikud maksud ja tasud vastavalt iga oma riigi õigusaktidele, mis on otseselt või kaudselt seotud keskkonnakaitsega;
  • korraldab Ettevõtte töötajate süstemaatilist koolitust keskkonnateadlikkuse ja -pädevuse alal.

  Kontakt
  Teil on küsimus?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...