Veebi- ja füüsilise kohtumise tööintervjuu
  Uudiste loendisse

  Interneti teel või näost näkku tööintervjuu: kumb sobib teie ettevõttele paremini?

  Interneti teel või näost näkku tööintervjuu: kumb sobib teie ettevõttele paremini?
  Autor: Aušra Bendikaitė, Tegevdirektor

  Traditsiooniline näost näkku tööintervjuu ei ole tänases maailmas enam ainus võimalus uute talentide otsimiseks. Tehnoloogia areng on muutnud ka internetipõhised intervjuud toimivaks variandiks. Mõlemal strateegial on siiski oma eelised ja miinused. Selles artiklis uurime internetipõhiste ja näost näkku tööintervjuude eeliseid ning puudusi, aidates ettevõtetel otsustada, milline meetod vastab nende vajadustele paremini.

  Internetipõhine tööintervjuu

  Internetipõhistel intervjuudel on mitmesuguseid eeliseid. Esiteks on neid mugav läbi viia ning need võimaldavad eemaldada geograafilised piirangud ja suhelda kandidaatidega kõikjalt üle maailma. Intervjuude läbiviimine interneti teel võimaldab säästa ka reisimisele kuluvat aega ja raha. Ka ajakavasid on internetiintervjuude korral lihtsam koostada ning see hõlbustab teistes ajavööndites asuvate kandidaatidega koostöö tegemist. Lisaks võimaldab internetipõhine intervjuu hinnata kandidaadi digitaalsete suhtluskanalite kasutamise oskusi, mis on tänapäevases kaugtöökeskkonnas aina tähtsam.
  Tööintervjuu läbiviimisel internetis on aga ka mõned miinused. Tehnilised ja võrguprobleemid võivad tekitada intervjuus häireid, mis muudab kogemuse mõlema poole jaoks ebameeldivamaks. Mitteverbaalseid märke võib olla raskem tõlgendada, mistõttu intervjueerijal ei õnnestu kandidaati korralikult hinnata. Lisaks ei pruugi näost näkku suhtluse ärajäämise tõttu kandidaadi ja ettevõtte vahel isiklikku suhet tekkida.

  Näost näkku tööintervjuu

  Näost näkku läbiviidavad intervjuud on juba aastaid olnud kõige enam levinud kandidaatide hindamise meetod. Näost näkku intervjuu tähtsamad eelised on vahetult kandidaadi mitteverbaalsete märkide, kehakeele ja üldise meelelaadi hindamise võimalus. Nendest võib saad tähtsat teavet kandidaadi enesekindluse, professionaalsuse ja ettevõtte kultuuriga kokkusobivuse kohta. Näost näkku suhtlus aitab ka usaldussuhet luua ning võimaldab reaalajas spontaanselt vestelda.
  Sellise intervjuu miinuste seas on aga suur ajakulu, eriti juhul, kui kandidaadid peavad intervjuul osalemiseks pikki distantse läbima. Ka ettevõte peab näost näkku intervjuu korral kandidaatide vastuvõtmiseks ressursse eraldama, leidma ruumid intervjuude läbiviimiseks ning tegema logistilisi korraldusi. Lisaks võivad geograafilised piirangud pidurdada juurdepääsu mitmekesisele kandidaatide valikule.

  Ettevõtted peaksid internetipõhiste ja näost näkku intervjuude vahel valimisel hoolikalt oma vajadusi hindama. Internetiintervjuud on mugavad, paindlikud ning tagavad juurdepääsu kandidaatidele kõikjalt üle maailma, näost näkku intervjuud võimaldavad aga tugevamaid suhteid luua ning paremini mitteverbaalseid märke tõlgendada. Kaugtööd kasutavad ettevõtted võivad eelistada internetiintervjuusid, isiklikku kontakti ja ettevõtte kultuuriga sobivust väärtustavatele ettevõtetele võivad aga paremini sobida näost näkku intervjuud. Lõpuks võib organisatsiooni konkreetsetest eesmärkidest lähtuvalt parimaks variandiks osutuda mõlema strateegia eelistel põhinev tasakaalustatud lähenemine.

  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...