Töötajate tagasiside tähtsus
  Uudiste loendisse

  Kuidas saab töötajate tagasiside parandada ettevõtte edu?

  Kuidas saab töötajate tagasiside parandada ettevõtte edu?
  Autor: Aušra Bendikaitė, Tegevdirektor

  Juhi ja töötaja suhe on üks peamisi viise, kuidas juhid edukaks juhtimiseks tagasisidet saavad. Niimoodi tunnevad töötajad, et neid võetakse kuulda ja nad saavad oma arvamusi avaldada.
  Ettevõtte toimimine sõltub selle juhtide efektiivsusest organisatsiooni eesmärkide täitmisel ning samal ajal töötajate ootuste tasakaalustamisel. Kui juhid töötajate tagasisidet ei hinda, võivad nad aastateks samade harjumuste küüsi jääda - see võib suurendada töötajate liikuvust, kahjustada töötajate suhteid ja aeglustada projektide, mille tagajärjel on töötajad omakorda õnnetud ja motiveerimata. 

  Tagasiside jõud ettevõttes

  Töötajate tagasiside võib ettevõtet suuresti arendada. Olenemata sellest, kas viite läbi iga-aastaseid küsitlusi, korraldate üks-ühele kohtumisi, teostate lahkuvate töötajatega intervjuusid või julgustate avatud uste poliitikat, võib töötajatelt saadav tagasiside muuta ettevõtet mitmel moel. Tagasiside: 
  • pakub uusi perspektiive tööpraktikatele ja -protseduuridele,
  • toob esile murekohti, võimaldades sekkuda ja probleemid kiirelt lahendada,
  • annab põhjalikuma ülevaate juhtkonna ja meeskonna dünaamikast,
  • annab võimaluse tagada, et töötajate vaated vastavad ettevõtte väärtustele ja eesmärkidele,
  • määratleb, kuidas saavad töötajad hakkama organisatsioonisiseste muudatustega,
  • toob välja põhjusi, miks inimesed ettevõttest lahkuvad,
  • selgitab välja koolitus- ja arendusvajadusi,
  • aitab töökultuuri ümber hinnata.
  Sellel võib olla positiivne mõju ka töötajate jaoks. Tagasiside:
  • suunab nende jõudlust,
  • annab töötajatele tunde, et neid võetakse kuulda ja hinnatakse,
  • parandab nende pühendumust ja lojaalsust tööandjale,
  • võib isegi töölt puudumisi vähendada.

  Aususel on võtmetähtsus

  Kui töötajad kardavad, et oma arvamuse avaldamisel võidakse neid kritiseerida või nendega halvasti käituda, võivad nad tõde väänata ja ettevõtte narratiiviga kaasa minna. Ja siis tunnevad teised, et tagasiside andmine on mõttetu, sest mitte midagi ju ei muutu. Näiteks küsitlusi võib viia läbi anonüümselt, sest nii annavad inimesed ausat tagasiside palju tõenäolisemalt.

  Valmistuda tuleb nii heaks kui halvaks

  Kriitikat kuulda pole kerge ja tõenäoliselt tuleb endale päris paks nahk kasvatada, kuid pidage meeles, et töötajatelt konstruktiivse tagasiside saamine võib olla väga kasulik. Näiteks kui kuulete intervjuudel, et mitmed töötajad lahkuvad tööga seotud stressi tõttu, siis saate selle probleemiga midagi ette võtta. 

  Analüüsige tulemusi ja tegutsege!

  Lihtsalt tagasiside kokku kogumisest pole kasu. Tuleb võtta ka aega tulemusi analüüsida ja leidude põhjal tegutsema hakata. Tagasisidet saab kasutada edusammude tähistamiseks, asjakohaste muudatuste tegemiseks ja äriliste otsuste ning tulevaste eesmärkide kujundamiseks.

  Tagasiside saamine teie käe all töötavatelt töötajatelt võib olla väljakutse, kuid oluline on pidada meeles, et neil töötajatel on ainulaadne kogemus, mis on hädavajalik teie ettevõtte toimimise mõistmiseks. Tagasiside aitab määratleda parandamist vajavaid alasid kogu organisatsioonis, ning vastava tegutsemise tulemusel saab tagada optimaalse kasvu.

  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...