Päev värbaja elus
  Uudiste loendisse

  Päev värbaja elus

  Päev värbaja elus

  Värbaja olemasolu on kriitilise tähtsusega igas ettevõttes, tagades elegantse tasakaalu strateegia järgimise ja inimkontakti vahel. Tema töö hõlmab suurepäraste talentide äratundmist, suhete loomist ja lõpuks ka ettevõtte tulevikku mõjutavate oluliste otsuste tegemist. Kuid milline on tema tüüpiline tööpäev ja tema peamised ülesanded ning kohustused? Räägimegi Kerli Kudoga, Stafferty Estonia vanemvärbajaga, et asjast rohkem aimu saada.

  Kerli! Alustame lihtsa küsimusega - mis on teie peamised kohustused värbajana?

  „Värbajana vastutan nii klientide kui kandidaatide eest. Minu ülesandeks on suhelda klientidega, teha selgeks nende vajadused ja hoida neid kursis kogu protsessiga. Ma valmistan ette töökuulutusi, viin läbi konkreetselt suunatud otsinguid sobivate kandidaatide leidmiseks, organiseerin kandidaatidele intervjuusid ja esitan kliendile sobivaid kandidaate.“

  Kuidas leiate kandidaate ja tekitate neis huvi vabade töökohtade vastu?

  „Kandidaatide tähelepanu võitmiseks loon alati atraktiivseid töökuulutusi. Konkreetselt suunatud otsingute puhul saadan potentsiaalsetele kandidaatidele lühikese, kuid haarava kirja. LinkedIn’is professionaalidega suhtlemine on samuti väga tähtis.“

  Kas saaksite kirjeldada tavapärast CV-de ülevaatamise ning kandidaatide kontrollimise protsessi?

  „Kõige olulisem on tagada, et kandidaat vastab kliendi ootustele ja nõuetele, mis on esitatud töökuulutuses. Seejärel lepin sobivate kandidaatidega kokku esimese intervjuude ringi, kus räägime ametikoha olemusest ja kandidaadi eelnevatest kogemustest ning oskustest.“

  Kuidas hindate kandidaadi sobivust konkreetsele ametikohale?

  „Hindan kandidaadi sobivust järgmiste näitajate järgi: oskuste, kogemuste ja kvalifikatsiooni hindamine ametikoha nõuetele vastavalt, aga ka nende isikuomaduste, tööstiili ja väärtuste hindamine selleks, et mõista, kuidas inimesed meeskonda ja ettevõtte töökultuuri sobituks.“

  Milliseid strateegiaid kasutate kandidaatidega suhtlemisel värbamisprotsessi käigus?

  „Annan kandidaatidele alati esimese intervjuude ringi lõppedes tagasisidet. Seejärel palun kandidaatidelt tagasisidet pärast intervjuud kliendiga, sest nii saan teada, kuidas intervjuu läks ja kuidas see neile meeldis. Võtan nendega aeg-ajalt ühendust ning annan või palun teavet kogu protsessi jooksul.“

  Kas saaksite kirjeldada mõnda eriti väljakutsuvat värbamisolukorda, millega olete pidanud rinda pistma?

  „Meil oli keeruline projekt, kus otsisime ettevõttele uut riigi juhatajat. See oli kõrgema taseme ametikoht ja kandidaatide motivatsioon ning oskused olid eriti olulised, seega kulus sobiva kandidaadi leidmiseks palju intervjuusid. Kuue kuu ja 15 esitatud kandidaadi järel lõppes projekt edukalt - leidsime õige töötaja, kellel olid vajalikud kogemused ja motivatsioon ning kes võttis pakkumise vastu. Ettevõte oli tulemustega väga rahul ja nad pöördusid oma meeskonna suurendamiseks kohe uuesti meie poole ning nii tekkis meil kliendiga usaldusväärne ja professionaalne koostöö. “

  Kas saaksite rääkida strateegiatest või tööriistadest, mida kasutate värbamisprotsessis mitmekesisuse ja kaasavuse tagamiseks?

  „Oluline on lisada kandidaadid andmebaasi, sest nii saab sobivate kandidaatidega uute projektide korral taas ühendust võtta ja see annab võimaluse palju kiiremini projekte lõpuni viia. Samuti on hädavajalik intervjuu ajal oma rolli kohandada - tuleb küsida asjakohaseid küsimusi ja jagada õiget teavet.“

  Viimaseks - milliseid nõuandeid on teil tööotsijatele, kes soovivad kandideerimisel silma paista?

  „Soovitan CV-d alati töökuulutusega vastavusse viia ning tuua esile just selle ametikoha jaoks vajalikud oskused ja kogemused. Tähtis on lisada iga töökogemuse juurde peamiste ülesannete lühikirjeldus. CV peab olema lihtne ja lühike, kuid informatiivne. Intervjuu ajal soovitan rääkida konkreetse ametikohaga seotud olulistest kogemustest, tuua välja erioskusi ning tõestada motivatsiooni.

  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...